Reference v oblasti integrované prevence (tzv. IPPC proces).

  1. Zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení na záměr: Zařízení na odstraňování kapalných odpadů v průmyslové zóně města Přelouč. Zařízení na bylo zařazeno dle přílohy č.1 zákona č.76/2002 Sb. o integrované prevenci v platném znění do kategorie 5.1 – Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně. Investor: Excalibur Army spol. s r.o.
  2. Zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení na záměr: Zařízení na úpravu pevných odpadů v areálu Synthesia, a.s. Zařízení bylo zařazeno dle přílohy č.1 zákona č.76/2002 Sb. o integrované prevenci v platném znění do kategorie 5.1 – Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně. Investor: GEOSAN GROUP a.s.
  3. Zpracování žádosti pro EGO 93, s. r.o. pro zařízení na výrobu anorganických solí (zařazeno do kategorie 4.2 d) Chemická zařízení na výrobu základních anorganických chemických látek).
  4. Zpracování žádosti pro EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. pro zařízení na odstraňování pevných odpadů „Biodegradeční plocha Štěpánov“ (zařazeno do kategorie 5.1 zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji vždy o kapacitě větší než 10 t denně).
  5. Zpracování žádosti pro Marius Pedersen a.s. pro zařízení na odstraňování tekutých odpadů v areálu ČOV Hradec Králové (zařazeno do kategorie 5.1 zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji vždy o kapacitě větší než 10 t denně).
  6. Spolupráce na zpracování žádosti pro ALIACHEM a.s., odštěpný závod Synthesia, Provozy MP V a MP VI (zařazeno do kategorie 4.1. Chemická zařízení na výrobu základních organických chemických látek-výroba chemických specialit a meziproduktů pro barvářský průmysl).
  7. Spolupráce na zpracování žádosti pro ALIACHEM a.s., odštěpný závod Synthesia, výroba farmaceutických substancí v objektech RY 121, RY 31 a RY 75. (zařazeno do kategorie 4.1. Chemická zařízení na výrobu základních organických chemických látek-výroba chemických specialit a meziproduktů pro barvářský průmysl).
  8. Spolupráce na zpracování žádosti pro ALIACHEM a.s., odštěpný závod Synthesia, výroba organických substancí v objektu RY 143b a RY 144 b.(zařazeno do kategorie 4.1. Chemická zařízení na výrobu základních organických chemických látek-výroba chemických specialit a meziproduktů pro barvářský průmysl).
  9. Spolupráce na zpracování žádosti pro Synthesia, a.s. komplex objektů NCL - éter v objektech RK 1 až RK 7. (zařazeno do kategorie 4.1. Chemická zařízení na výrobu základních organických chemických látek-výroba chemických specialit a meziproduktů pro barvářský průmysl).
  10. Spolupráce na zpracování žádosti pro Synthesia, a.s. komplex objektů NCL - anorganické soli a jejich roztoky, jedná se o komplex technologií pro výrobu anorganických solí a jejich roztoků, umístěných ve výrobních objektech N 2, 17, 23, 6, 41 a 21 (zařazeno do kategorie 4.2. Chemická zařízení na výrobu základních anorganických chemických látek-výroba chemických specialit a meziproduktů pro barvářský průmysl).