Reference v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA proces).

 1. Výroba organických polotovarů-dostavba provozu MP-VI - Dokumentace EIA pro dostavbu provozu MP-VI. Plánovaná výroba 17 výrobků (chemických individuí) v celkové roční tonáži 1500 t. Proces EIA byl završen vydáním kladného stanoviska MŽP ČR.
 2. Výroba fungicidu Propamocarb - Dokumentace EIA pro výrobou fungicidu Propamocarb. Proces EIA byl završen vydáním kladného stanoviska MŽP ČR.
 3. Finalizace pesticidů - Dokumentace EIA pro hodnocení vlivů na ŽP při finalizacích (maximální možné výrobě) pesticidů na výrobně Ry 43. Tento záměr byl kladně projednán při veřejném projednání.
 4. Výroba pesticidu Bifenazat - Dokumentace EIA pro syntézu pesticidu Bifenazat. Tento záměr byl kladně projednán při veřejném projednání.
 5. Modernizace technologií na RY-133 - Dokumentace EIA pro hodnocení vlivů na ŽP nových technologií, ale i stávajících (schválených před platností zákona č. 244/1992 Sb.). Tento záměr byl kladně projednán při veřejném projednání.
 6. Výroba insekticidu Diflubenzuron - Dokumentace EIA pro výrobu insekticidu Difubenzuron. Dokumentace byla v procesu EIA při veřejném projednávání kladně projednána.
 7. Posudek na dokumentaci EIA: „Silnice I/36-obchvat Sezemice“ - Na základě veřejného projednání bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno kladné stanovisko k tomuto investičnímu záměru.
 8. Modernizace výroby Lasamidu - Dokumentace EIA pro výrobu organického meziproduktu, ze kterého se vyrábí farmaceutický preparát (diuretikum) pro použití ve zdravotnictví. Tento záměr byl kladně projednán.
 9. Posudek na dokumentaci EIA: „Foxconn CZ - Starý polygon“ - investiční záměr firmy Foxconn CZ (výroba PC v objemu 400 tis. Ks měsíčně) byl projednán při veřejném projednání, s výsledným kladným stanoviskem Okresního úřadu v Pardubicích.
 10. Posudek na dokumentaci EIA: „Silnice I/34, most ev. č. 34-040 Květinov“ - záměr byl kladně projednán v červnu 2001 podle zákona č. 244/1992 Sb.
 11. Posudek na dokumentaci EIA: „Rekonstrukce střediska Dětřichov pro chov slepic na násadová vejce“ - záměr byl kladně projednán v červenci 2001 podle zákona č. 244/1992 Sb.
 12. Posudek na dokumentaci EIA: „Terminál Sever 2 - prst C; Letiště Praha-Ruzyně“ - záměr byl kladně projednán v září 2001 podle zákona č. 244/1992 Sb. MŽP ČR.
 13. Posudek na dokumentaci EIA: „Rekonstrukce a dostavba ZD Příluka pro 412 dojnic Makov“ záměr byl kladně projednán v říjnu 2001 podle zákona č. 244/1992 Sb.
 14. Posudek na dokumentaci EIA: „CARGO ČSA“. Dokumentace se zabývá posouzením vlivu na životní prostředí nového stavby CARGO ČSA a současně jejím navýšením kapacity o 40%. Posudek byl kladně projednán.
 15. Posudek na dokumentaci EIA: „Výstavba stájí produkčních dojnic areál ZD Rosice u Chrasti“ záměr byl kladně projednán v březnu 2002 podle zákona č. 244/1992 Sb.
 16. Posudek na dokumentaci EIA: „Farma pro chov dojnic Nové Lhotice“ záměr byl kladně projednán v květnu 2002 podle zákona č. 244/1992 Sb.
 17. Posudek na dokumentaci EIA: „Stavební úpravy stájí pro chov prasat Sloupnice“ záměr byl kladně projednán v červnu 2002 podle zákona č. 244/1992 Sb.
 18. Posudek na dokumentaci EIA: „Modernizace výroby Syntronů a rozšíření sortimentu“ záměr byl kladně projednán v srpnu 2002 podle zákona č. 244/1992 Sb.
 19. Posudek na dokumentaci EIA: „Výstavba skladového závodu produktů užitkové chemie“ záměr byl kladně projednán v září 2002 podle zákona č. 244/1992 Sb.
 20. Posudek na dokumentaci EIA: Generel letecké základny Čáslav. Záměr byl kladně projednán.
 21. Posudek na dokumentaci EIA: Generel letecké základny Náměšť nad Oslavou. Záměr byl kladně projednán.
 22. Posudek na dokumentaci EIA: Stavební úpravy stájí na výkrmny prasat ve středisku Kamenná Horka. Záměr byl kladně projednán.
 23. Posudek na dokumentaci EIA: Výstavba nové stáje pro dojnice na středisku ŽV-Vendolí. Záměr byl kladně projednán.
 24. Posudek na dokumentaci EIA: Rekonstrukce a dostavba střediska živočišné výroby-stáje pro skot-Podlažice. Záměr byl kladně projednán.
 25. Výroba DMNB (dimethylnitrobenzen): Dokumentace EIA pro výrobu organického produktu pro identifikaci výbušnin byla zpracována včetně rozptylové studie a odhadu zdravotních rizik. Tento záměr byl kladně projednán.
 26. Obalovna asfaltových směsí Semtín: Oznámení EIA pro posouzení záměru výroby obalovaných asfaltových směsí v lokalitě Pardubice – Semtín.
 27. Výroba bioethanolu v odštěpném závodě Synthesia. Oznámení EIA pro posouzení záměru výroby bioethanolu v lokalitě Pardubice – Semtín.
 28. Výroba bioethanolu v KAUČUK a.s. Oznámení EIA pro posouzení záměru výroby bioethanolu v lokalitě Kralupy nad Vltavou.
 29. Navýšení kapacity skládky STOH V v odštěpném závodě Synthesia. Oznámení EIA dle přílohy č. 4 se týkalo zvýšení kapacity skládky nebezpečných odpadů z chemické výroby.
 30. Úpravna železitých kalů na skládce STOH V v odštěpném závodě Synthesia. Oznámení EIA dle přílohy č. 3 se zabývalo řešením staré ekologické zátěže z nezabezpečené skládky železitých kalů a jejich úpravou.
 31. Úprava skladu RY 3a v odštěpném závodě Synthesia. Oznámení dle přílohy č. 3 se zabývalo skladováním hořlavých kapalin v areálu závodu.
 32. Posudek na dokumentaci EIA: Výstavba stáje pro 240 dojnic na středisku chovu skotu Šedivec. Záměr byl kladně projednán.
 33. Posudek na dokumentaci EIA: Dostavba mléčné farmy Výprachtice. Záměr byl kladně projednán.
 34. Dávkování železitého koagulantu na ČOV. Oznámení EIA dle přílohy č. 3 se zabývalo skladováním koagulantu v prostoru ČOV.
 35. Navýšení kapacity výroby hydroxyisoftálové kyseliny v odštěpném závodě Synthesia. Oznámení EIA dle přílohy č. 4 se zabývalo výrobou chemického polotovaru.
 36. Organické speciality - Karbodiimidy. Oznámení EIA dle přílohy č. 4 se zabývalo výrobou chemických specialit na provoze RY-32 v Synthesia a.s.
 37. Logisticko-výrobní centrum v bývalém areálu Synthesia, a.s. Oznámení EIA dle přílohy č. 3 se zabývalo umístěním a provozem logisticko výrobního areálu v prostoru bývalého popílkoviště v Synthesia a.s.
 38. Dekontaminační plocha v bývalém areálu Synthesia, a.s. Oznámení EIA dle přílohy č. 4 se dekontaminací odpadů (především zemin znečištěných ropnými látkami) v prostoru bývalého popílkoviště.
 39. Dostavba areálu firmy MECAPLAST CZ, s.r.o. Provozovna Pardubice Černá za Bory Oznámení EIA dle přílohy č. 3 se zabývalo výrobou plastových a textilních výlisků pro automobilový průmysl.
 40. Zařízení ke sběru, skladování a třídění použitých výrobků a odpadů Oznámení EIA dle přílohy č. 3 se zabývalo posouzením skladu na odpadní baterie v bývalém areálu Poldi Kladno pro investora Eurobaterry s.r.o.
 41. Výtlak odpadní vody na ČOV v areálu Synthesia, a.s. Oznámení EIA dle přílohy č. 3 se zabývalo výstavbou a provozováním průmyslové kanalizace na ČOV.
 42. Chemická ČOV-navýšení kapacity a rozšíření způsobu užívání na zařízení k odstraňování odpadů v průmyslové zóně města Přelouč. Oznámení EIA dle přílohy č. 4 se zabývalo odstraňováním kapalných odpadů na chemické ČOV. Investor: Excalibur Army spol. s r.o.
 43. Skladový a výrobní areál společnosti RADKA spol. s r.o.-Rybitví. Oznámení EIA dle přílohy č. 3 se zabývalo vybudováním a provozováním skladových prostor a výrobou barevných koncentrátů v průmyslové zóně. Investor: RADKA spol. s r.o.
 44. Posudek na dokumentaci EIA: Skládka Kubíkovy Duby II etapa. Záměr byl kladně projednán.
 45. Zařízení na úpravu pevných odpadů v areálu Synthesia, a.s. Oznámení EIA dle přílohy č. 3 se zabývalo vybudováním a provozováním zařízení na úpravu odpadů z laguny betasmoly. Laguna betasmoly jako stará ekologická zátěž je předmětem sanačního zásahu. Investor: GEOSAN GROP a.s.
 46. Modernizace silnice II/315 Lanškroun-Tatenice Oznámení EIA dle přílohy č. 3 se zabývalo vybudováním přeložky silnice v obci Tatenice Investor: KÚ Pardubického kraje
 47. Rozšíření úpravárenské linky pro vytříděné plastové odpady z komunálních zdrojů a zvýšení kapacity výrobních linek pro zpracování plastového odpadu v a.s. Transform Lázně Bohdaneč. Oznámení EIA dle přílohy č. 3 se zabývalo vybudováním a provozováním zařízení na úpravu a zpracování odpadních plastů. Investor: TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč.
 48. Modernizace silnice II/357 Vysoké Mýto – Choceň. Oznámení EIA dle přílohy č. 3 se zabývalo výstavbou a provozováním silnice II.třídy. Investor: Pardubický kraj
 49. Výrobní hala s administrativní částí společnosti FRIMARK CZ s.r.o.. Oznámení EIA dle přílohy č. 3 se zabývalo výstavbou a provozováním technologie na výrobu plastových sáčků a vakuových balících strojů. Investor: FRIMARK CZ s.r.o.
 50. Modernizace silnice II/305 Skuteč – Luže. Oznámení EIA dle přílohy č. 3 se zabývalo výstavbou a provozováním silnice II.třídy. Investor: Pardubický kraj
 51. Modernizace silnice II/315 Krasíkov – Tatenice – hranice kraje. Oznámení EIA dle přílohy č. 3 se zabývalo výstavbou a provozováním silnice II.třídy. Investor: Pardubický kraj
 52. Výroba roztoků k redučknímu stříbření skla a plastů. Oznámení EIA dle přílohy č. 4 se zabývalo výstavbou a provozováním technologie na výrobu anorganických solí. Investor: EGO 93, s.r.o.
 53. Modernizace BČOV Pardubice-Rybitví úprava kalového hospodářství. Oznámení EIA dle přílohy č. 3 se zabývalo výstavbou a provozováním technologie anaerobní digesce. Investor: Marius Pedersen a.s.
 54. Navýšení kapacity biodegradační plochy v areálu skládky České Libchavy. Oznámení EIA dle přílohy č. 3 se zabývalo výstavbou a provozováním biodegradační technologie v uzavřeném areálu skládky. Investor: Marius Pedersen a.s.
 55. Biodegradační plocha Štěpánov. Oznámení EIA dle přílohy č. 3 se zabývalo dekontaminací odpadů znečištěných ropnými látkami pomocí biotechnologie. Investor: Excalibur Army spol. s r.o.
 56. Přístavba výrobní haly v areálu Kimberly-Clark Jaroměř. Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 se zabývala výstavbou a provozováním technologie vícevrstvé folie pro hygienické výrobky. Investor: Kimberly-Clark, s.r.o., Projektant: Atelier Tsunami s.r.o., kancelář Náchod
 57. Centrum pro nakládání s materiály a odpady EKOLA II České Libchavy. Oznámení EIA dle přílohy č. 4 se zabývalo vytvoření nové úložné kapacity skládky o objemu cca 1 995 000 m3 v přímé návaznosti na stávající areál. Součástí záměru je i vybudování nové zpevněné plochy, která bude využita pro rozvoj doplňujících činností minimalizujících ukládání odpadů v souladu s aktuálním vývojem legislativy v oblasti odpadového hospodářství. Investor: Marius Pedersen a.s.
 58. Výrobní a skladová hala v areálu Kimberly-Clark Jaroměř. Oznámení EIA dle přílohy č. 3 se zabývala výstavbou a provozováním technologie výroby hygienických plen. Investor: Kimberly-Clark, s.r.o., Projektant: Atelier Tsunami s.r.o., kancelář Náchod
 59. Posudek na dokumentaci EIA: Úprava toku v obcích: stavba 229000008 Třebovka, Třebovice-Česká Třebová město: Třebovice, Rybník, Česká Třebová. Záměr byl kladně projednán. Investor: Povodí Labe s.p.
 60. Posudek na dokumentaci EIA: Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení protipovodňové ochrany města rekonstrukcí úpravy vodního toku, rekonstrukcí jezů a hrázemi I. etapa. Záměr byl kladně projednán. Investor: Povodí Labe s.p.
 61. Posudek na dokumentaci EIA: LAKOVNA VE VÝROBNÍCH PROSTORECH SPOLEČNOSTI SIAG CZ CHRUDIM. Záměr byl kladně projednán. Investor: SIAG CZ s.r.o.
 62. Teplárna Zelená Louka – Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování. Oznámení EIA dle přílohy č. 4 se zabývalo modernizací a výměnou kotlů v teplárně v areálu investora. Investor: Synthesia a.s.
 63. Navýšení kapacity výroby anorganických katalyzátorů. Oznámení EIA dle přílohy č. 3 se zabývalo výrobou anorganických katalyzátorů v areálu investora. Investor: Synthesia a.s.
 64. Posudek na dokumentaci EIA: V 451 BABYLON-BEZDĚČÍN, zdvojení stávajícího vedení 400 kV. Záměr byl kladně projednán.